Imprint

AIJP – Impressum

Association Internationale des Journalistes Philatéliques
International Association of Philatelic Journalists
Internationale Vereinigung der philatelistischen Journalisten

Generální sekretariát
Rainer von Scharpen
Tucholskyweg 5
D-55127 Mainz

E-Mail info@aijp.org

Odpovědný za obsah
Wolfgang Maassen
E-Mail w.maassen@aijp.org

Reg.: Chambre de Commerce/Chamber
of Commerce/Handelskammer/KvK NL-Den Haag 40410379

Odpovědnost:
Přes pečlivou obsahovou kontrolu nepřebíráme odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah propojených stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Upozornění na ochranu dat:
Ochranu vaší privátní oblasti a vašich osobních dat bere AIJP velmi vážně. Při dotazech e-mailem se používají v nich obsažené informace pouze pro vyřízení dotazu. Žádné e-mailové adresy nejsou předávány dále třetím osobám. S každým e-mailem na aijp.org, resp. na její zástupce, se zachází s nejvyšší důvěrností. Takto získané poznatky nejsou předávány třetím osobám a jsou používány pouze pro vyřízení dotazu.