News

18.10.2019 - AIJP-Directeur Dr. Mark Bottu wordt hoofdredacteur van ‘De Postzegel’
Gedurende een moeilijke overgangsperiode werd ‘De Postzegel’, het meest vooraanstaande Belgische (Nederlandstalige) filatelie-tijdschrift in Belgje geleid door Guido LEFEVER, die tevens ook secretaris van de ‘Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars ‘

 . Het combineren van deze beide functies werd hem te zwaar.
Mark BOTTU had reeds vroeger aangeboden het hoofdredacteurschap over te nemen indien er een redactiesecretaris gevonden werd, die grotendeels zou instaan voor de technische realisatie van het tijdschrift. Deze redactiesecretaris is ondertussen gevonden in de persoon van August BATTAIN.
Een redactieraad met een tiental leden werd opgericht. Hiervan maakt ook AIJP-lid Dr. Guy COUTANT deel – jarenlange uitgever van OPUS, het jaarboek van de Academie Européenne de Philatelie - .
Mark Bottu wil van ‘De Postzegel’ – het enige filatelistisch tijdschrift in België dat maandelijks (10 x per jaar) verschijnt - het toonaangevend tijdschrift maken, zowel voor de eenvoudige postzegel verzamelaar als voor de doorwinterde filatelist.
Het tijdschrift verschijnt in het Nederlands maar bijdragen in om het even welke taal zijn welkom. Zij kunnen gezonden worden aan mark.bottu@telenet.be of m.bottu@aijp.org . De redactie verzorgt een Nederlandse vertaling.