News

11.10.2017 - PHILA HISTORICA No. 3/2017 is uit!

(P*C) PHILA HISTORICA is de titel van een in Duitsland uitgegeven tijdschrift dat over de gehele wereld wordt verspreid. Het betreft een unieke publicatie: het blad is volledig digitaal uitgevoerd en het kan geheel gratis worden gedownload (adres: www.philahistorica.de).
PHILA HISTORICA komt vier maal per jaar uit; elke editie omvat 250 pagina’s of meer. Onlangs verscheen nummer 3 van de jaargang 2017, een editie die ditmaal een sterk posthistorisch karakter draagt dankzij dankzij de vier bijdragen over de Eerste Wereldoorlog die prof. Dr. Reinhard Krüger voor het blad schreef. zijn geschreven. Er is ook een artikel over de eerste Europa-zegel van Liechtenstein en een bijdrage van Carsten Mintert over het zogenaamde Kaiserkopf-emissie, die gegraveerd werd door Jacoby. Lezenswaard is ook een avontuurlijk verhaal over Philipp von Ferrari, geschreven door Wolfgang Maassen; het handelt over het Duits staatsburgerschap dat Von Ferrari zich in Heidelberg/Mannheim (1903) wist te verwerven.
Een ingedikte versie van een nieuw hoofdstuk van 'Wie is wie in de filatelie?’ is ook in de jongste editie te vinden; het betreft ditmaal biografische informatie over bekende en/of belangrijke mensen uit de filatelie met een achternaam die begint met de letter 'L'. Dat is lang nog niet alles, want er zijn nog tal van andere bijdragen in het rijk geïllustreerde tijdschrift te vinden. Belanghebbenden die geïnformeerd willen worden over het verschijnen van nieuwe edities van het tijdschrift kunnen zich kosteloos aanmelden bij de uitgever; het e-mailadres is W.Maassen@philcreativ.de.