News

09.10.2017 - Wolfgang Maaßen: Der geheimnisvolle Philipp von Ferrari. Filatelier, Philanthrop und Kosmopolit

(p*c) Is het mogelijk om een boek te schrijven dat 500 fors uitgevallen pagina’s bevat die het leven van één enkele persoon beschrijven? Een boek over een filatelist die velen denken behoorlijk goed te kennen? Een biografie die vervolgens in elk hoofdstuk, nee: op bijna elke pagina gegevens aandraagt die nieuw of onbekend zijn, een boek dat meer dan honderd jaar slordige historiografie corrigeert? Ja, dat is inderdaad mogelijk, zoals blijkt uit de verschijning van ‘Der geheimnisvolle Philipp von Ferrari. Philatelist, Philanthrop und Kosmopolit’, geschreven door Wolfgang Maaßen, een auteur waarvan de betrouwbaarheid de afgelopen decennia afdoende is bewezen.
Maassen slaagt er in zijn nieuwe boek in om een veel naukeuriger, betrouwbaarder en completer beeld te schetsen van ‘de koning der filatelisten’ (zoals Philipp von Ferrari vaak werd en wordt genoemd. Hij schreef een boek waarin de mysterieuze persoonlijkheid van Von Ferrari wordt belicht tegen de achtergrond van de toenmalige maatschappij, politiek en economie. Dat is niet alles: hij gaat ook in op het bijzondere karakter van zijn adellijke familie, zijn karakteristieke eigenschappen en opmerkelijke aspecten die men niet zou hebben verwacht.
De twee bekende en ongelooflijk rijke aristocratische families waarmee Von Ferrari te maken krijgt werpen een voortdurend aanwezige schaduw op zijn gehele leven. Maassen beschrijft daarbij zijn vroege kindertijd, zijn schooltijd en studies en zijn lange jaren van onderwijs aan de universiteit. Maar ook de confrontaties met zijn kille en autoritaire vader, de knellende genegenheid voor zijn moeder en zijn principiële weigering van rijkdom, adel en titels. Maakt dat Von Ferrari tot een jonge revolutionair? Inderdaad - dat is precies wat hij was, iemand die protesteerde tegen het karakter van de samenleving in zijn tijd en iemand die zodra hij begreep had dat hij deze omstandigheden niet kon veranderen - zich terugtrok door zijn echte identiteit volledig ontkennen. Iemand die zijn zocht bij zijn geliefde collecties, de oorsprong en ontwikkeling waarvan Wolfgang Maassen tot in detail weet te beschrijven. Maassen creëert op die manier het beeld van een passievolle, gedreven man die aan de ene kant door zijn seksuele geaardheid door de samenleving uitgesloten wordt en die anderzijds door zijn liefde voor de mensheid steeds meer een filantroop en kosmopoliet wordt. Iemand die in verschillende landen, met gebruikmaking van verschillende nationaliteiten, goederen en eigenschappen koopt – iemand en die uiteindelijk nergens thuis is.
Der geheimnisvolle Philipp von Ferrari. Philatelist, Philanthrop und Kosmopolit’ door Wolfgang Maaßen. Formaatr 21 x 28 cm, 500 pagina's, bijna 700 illustraties (de meeste in kleur), in hardcover gebonden. Deel 12 van de serie "Chronik der deutschen Philatelie" (in de Duitse taal). Verkoopprijs: 75 Euro plus porto. Adres: Phil*Creativ Verlag, Vogelsrather Weg 27, 41366 Schwalmtal, Tel. 0 21 63/3 07 77, Fax 0 21 63/3 00 03, E-mail: factura@philcreativ.de, www.phil-shop.de (levering vindt plaats in november 2017).