News

05.10.2017 - The Philatelic Journalist No. 3/2017 verschenen

(wm) Het jongste nummer van The Philatelic Journalist (TPJ), het driemaal per jaar verschijnende officieel orgaan van de Association Internationale des Journalistes Philatéliques, is begin oktober verschenen. Het blad is ditmaal in belangrijke mate gewijd aan MonacoPhil 2017 en aan bijzondere tentoonstelling, gewijd aan Philipp de Ferrari. Verder zijn er weer veel bijdragen die de lezer tips en adviezen verstrekken. Ook een nabespreking van FINLANDIA 2017 is in het blad te vinden, evenals het reglement voor de komende Internationale Filatelistische Literatuur Tentoonstelling ITALIA 2018. De aanmeldingstermijn voor deelname aan het laatstgenoemde evenement sluit eind oktober 2017. Het blad presenteert ook het eerste deel van een studie over de ontwikkeling van het georganiseerde filatelie en filatelistische literatuur in Canada.
De artikelen in TPJ zijn hoofdzakelijk in het Engels geschreven, maar een aantal artikelen is ook in het Duits vertaald.
Serieuze gegadigden voor het lidmaatschap van de AIJP kunnen het jongste nummer van TPJ gratis ontvangen als ze een mailtje sturen aan w.maassen@philcreativ.de