Sponzori

Přátelé a sponzoři AIJP

Sponzor AIJP

AIJP je obecně prospěšná společnost pracující na principu neplacené činnosti, která se upsala podpoře filatelie. K tomu potřebuje rozsáhlé prostředky, aby mohla zajištovat výměnu informací, kontakty a další četné aktivity. Ze skromných členských příspěvků několika stovek autorů a novinářů to nemůže zajištovat.

Výbor AIJP proto přichází s myšlenkou soukromých a - alternativně pro firmy a instituce všeho druhu - oficiálních sponzorů. Díky ochotě jejich podporovat, je AIJP schopna realizovat své cíle v celém světě. Členové, ale také nečlenové, soukromí sběratelé stejně jako firmy a instituce, kteří chtějí pomoci angažovanosti AIJP celosvětově podporovat filatelii, mají možnost udělat dobré a umožnit ještě lepší.

      

Soukromí sponzoři (Private Sponsors)

class="main">Za částku 50 eur za rok (navíc k příslušnému příspěvku) může člen získat statut "private sponsor / sponzor AIJP". Tento statut pro něj znamená následující protislužby:

Všimněte si, že už dnešní přihlášky pro přijetí členů obsahují odpovídající políčko pro soukromé sponzory AIJP! K tomu, aby mohli AIJP podporovat, stačí členům samozřejmě také neformální prohlášení poslané výboru. Zapojte se!

Oficiální sponzoři (Official Sponsors)

AIJP sdružuje autory a odborné novináře mezinárodní filatelie. Usiluje o podporu hodnotné literatury a o aktuální informování v médiích. Přispívá tím k podpoře vážnosti a zachování filatelie ve společnosti v tuzemsku a v zahraničí.

Práce AIJP probíhá na základě čestného vykonávání funkcí. Právě proto je, aby bylo možné uskutečnit cíle v žádoucím rozsahu, odkázána na podporu třetích osob, které se mohou identifikovat s těmito cíli.

Jednou z možností podpory je sponzoring obsahující plnění obou stran, která mohou být prospěšná. Titul "Sponzor / Official Sponsor" mohou získat pouze firmy, nakladatelství a instituce, tedy ne soukromé osoby. Sponzoři podporují AIJP částkou minimálně 250 eur za rok (částku může sponzor samozřejmě také zvýšit). Sponzoři dostanou vždy fakturu a po zaúčtování sponzoringu získají statut "Sponzor / Official Sponsor".

Plnění AIJP:

Sponzorská dohoda může být sjednána neformálně. Je možné ji vypovědět kdykoli s účinností k následujícímu roku.

>Bude nabídnuta výhradně firmám a institucím, která jsou ve filatelii známy jako nosné sloupy s nejlepší seriózností a svým dobrým jménem přispívají k tomu, aby se myšlenky AIJP rozšiřovaly ve světě.