Cinnosti

AIJP – přínos pro členy

AIJP nabízí svým členům

Členové AIJP často dostávají - nejen na filatelistických akcích - volný vstup a potřebné tiskové materiály (obrázky, katalogy).

Členský příspěvek AIJP činí 40 eur za rok.