Členství v AIJP

Členství v AIJP

Přihlášku ke členství v AIJP pro angaované novináře, autory a sponzory je moné stáhnout jako soubor PDF klinknutím na následující odkaz.

Přihláška ke členství

Přihlášku je moné vyplnit na obrazovce a následně vytisknout. Potřebujete ji u jen podepsat a poslat dopisem nebo faxem na adresu:

AIJP Hans Schwarz
Postfach 177
CH-5707 Seengen
Schweiz/Suisse/Switzerland
Fax +49 (0)2163 30003

Členský příspěvek pro novináře a autory

Členský příspěvek pro novináře a autory činí t.č. 40 eur za rok.

Od roku 2005 dostanou všichni členové fakturu na členský příspěvek, ve které bude také uvedeno bankovní spojení pro převod. Dosud tomu tak nebylo. V minulých letech nebyly ádné faktury, jen někdy výzva k úhradě, avšak ne pro všechny. Kvůli tomu mnozí členové nezaplatili nebo nemohli zaplatit členský příspěvek. Pro všechny, kdo to chtějí napravit, platí následující bankovní spojení:

Název banky: Postbank Frankfurt (Deutschland/Germany)
Bankovní směrové číslo:  500 100 60
Konto-Nr.Číslo účtu: 301 040 605
Vlastník účtu: Association International des Journalistes Philatéliques (AIJP)
IBAN: DE78 5001 0060 0301 0406 05
BIC: PBNKDEFF

Even easier and accessible all over the world is the online payment facility via PayPal (secured transfers). Beside that it is much cheaper than bank transfers. Mainly The costs do not exceed 2 Euro. Please, pay 42 Euro if you decide to pay the yearly membership fee this way to cover the expenses. For all other payments like sponsor and partner contributions, please, use the right button.

1. Annual Membership Fee

2. Sponsering the AIJP