Vítejte na AIJP

Vítejte na stránkách AIJP, mezinárodního svazu filatelistických autorů a novinářů!

V listu TIMES, známém anglickém deníku, se objevil v roce 1841 veselý inzerát týkající se sbírání známek:

"Hledám poštovní známky. Mladý mu, který si chce vytapetovat lonici razítkovanými poštovními známkami, shromádil díky laskavosti svých přátel víc ne 16.000 kusů. Protoe ale toto mnoství ještě nestačí, prosí soucítějící osoby, aby posláním poštovních známek přispěly k uskutečnění jeho nápadu.".

Tak to začalo: poštovní známky - a noviny! Později vznikla váná záliba, od 60. let 19. století vycházela odborná literatura (katalogy, odborné časopisy, alba) - na všem se podíleli a podílejí i dnes autoři a novináři, kteří přispívají k uskutečnění myšlenky.

U víc ne 80 let jsou organizováni ve světovém svazu, od roku 1962 v Mezinárodním svazu filatelistických novinářů (Association Internationale des Journalistes Philatelique, AIJP).

Jste zvědavi? Pak se podívejte pod dalšími body naší nabídky na to, co AIJP je, jak vznikla a co dělá, nebo si přečtěte poslední novinky (viz sloupec vpravo).

Flag Counter

News

14.05.2020 - Antverpiade 2020 moved to 11-13 June 2021
The Corona crisis and the Covid-19 virus have caused our government to decide that events such as Antverpiade 2020 cannot and should not take place on the planned dates.

12.05.2020 - "Greetings from Roeselaere" - a special greeting in Corona times
(pcp-wm) Anyone who knows the president of the Club de Monte-Carlo, Patrick Maselis, knows that he is always good for a humorous punch line.

10.05.2020 - Harmers International cancels its summer auction!
(pcp-wm) As is well known, the corona situation in the USA, especially in New York, is still quite problematic and hardly allows long-term planning.